Yüksekte yapılacak çalışmaların önceden planlanması, mevcut risklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi, yapılacak işte çalışacak kişiler ve yetkinliklerinin kontrolü sağlanmalıdır. Yapılan planlama ve çalışmalar mutlaka bir iş izin formu hazırlanarak taraflarca imza altına alınmalıdır.

Kurumumuz Yüksekte Çalışma Eğitimi ile sizlere en Güvenli Çalışma Standartlarını sunuyoruz.